TOOTED
FREESPUIDUST TOOTED
Kuurid ja hoiuruumid
Aiamajad 28 mm
Aiamajad 40 mm
Aiamajad 44 mm
Aiamajad 70 mm
Lehtalad/Paviljonid
MASSIIVPALGIST TOOTED
Palkmajad
Puitsõrestikmajad
Aiamajad
Lehtlad / grillmajad
Kuurid / autode varjualused
Muud tooted
LEIA SOBIV MAJA
Viilkatusega aiamajad
Lamekatusega aiamajad
Terrassiga aiamajad
Ühe ruumiga aiamajad
Mitme ruumiga aiamajad
Seina paksus (mm)
Esiseina pikkus (m)  - 
Külgseina pikkus (m)  - 
Pindala (m2)  - 
Hind  - 
Sorteeri
ENIMOSTETUD AIAMAJAD
Luna 2
360 x 360 cm
12.6 m2
2 682€
Lola 2
300 x 300 cm
8.6 m2
2 226€
Wels 2
230x230 cm
5 m2
1 104€
1017C
510x300 cm
15.3 m2
Norseman 810C
300x240 cm
7.2 m2
MEIST
Tutvustus
Aiamaja paigaldus
Tehtud tööd
Kontakt

Kuni 20 m2 ehitusaluse pindalaga väikeehitise püstitamine

Täida nõuetekohane sooviavaldus ja teata kohalikule omavalitsusele

Detailplaneeringu kohustusega aladel peab ehitise omanik kuni 20 m2 ehitisealuse pinnaga väikeehitise püstitamise kavatsusest teavitama kohalikku omavalitsust. Selleks esita vormikohane taotlus ehitise püstitamiseks ja lisa ehitise asukoha kirjeldus krundil. Esitatud paberid vaatab omavalitsus koos päästeametiga üle 10 päeva jooksul.

Detailplaneeringu kohustuseta aladel teatist esitama ei pea. Kehtestatud detailplaneeringute kohta saad informatsiooni kohalikust omavalitsusest või detailplaneeringute registrist.

Oota vastust ja püstita

Kui kohalik omavalitsus ei esita väikeehitise püstitamisele täiendavaid tuleohutusnõudeid või krundi ja ümbruse varasemast hoonestusest tulenevaid nõudeid või ei nõua ehitise omanikult lisaandmeid, võib ehitise omanik alustada väikeehitise püstitamist.

Anna teada ehitise valmimisest

Pärast seda, kui ehitis on valminud, esitab ehitise omanik ehitise teatise viie tööpäeva jooksul väikeehitise püstitamise päevast arvates. Ehitise teatises esitatakse andmed ehitise omaniku ja ehitise asukoha kohta ning ehitise olulised tehnilised andmed. Teavitamine on nõutav detailplaneeringu koostamise kohustusega piirkondades.

 

20–60 m2 ehitusaluse pindalaga väikeehitise ehitamine ja kasutamine

  • 20–60 m² ehitusaluse pindalaga väikeehitise ehitamiseks on vajalik kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek*.
  • Väikeehitise ehitamiseks võib kohalik omavalitsus põhjendatud juhtudel nõuda ehitusprojekti koostamist.
  • Ehitusprojekt on nõutav, kui väikeehitisele taotletakse kasutusluba.
  • Kasutusluba on kohustuslik, kui väikeehitist kasutatakse elamiseks.

 

Väikeehitise püstitamist piirab:

  • ehituskeeluvöönd (reeglina 5 m krundi piiridest sissepoole; ehituskeeluvööndisse on võimalik ehitada naabri kirjaliku nõusolekuga);
  • krundi suurim lubatud hoonete arv;
  • krundi suurim lubatud täisehituse pindala;
  • suurim lubatud kõrgus 5 m.

Väikeehitise ehitamisel detailplaneeringu kohustusega alale on ehitise omanik kohustatud (v.a kasutusloa taotlemisel) viie tööpäeva jooksul väikeehitise püstitamise päevast arvates esitama vallavalitsusele vormikohase teatise püstitatud ehitise kohta.

Kirjaliku nõusoleku taotluse, ehitusloa taotluse, kasutusloa taotluse ja teatise vormid leiad internetist ehitisregistri kodulehelt või kohalikust omavalitsusest.

* Kirjaliku nõusoleku taotluse läbivaatamiseks tuleb tasuda riigilõiv.


OTSETEED
Lemmikud (
0
)
Tühjenda
Enimostetud aiamajad
Soodushinnaga aiamajad
Uued tooted
GALERII - massiivpalgist tooted
KASULIK TEADA
Garantii
Ehitusloa taotlemine
Aiamaja vundament
Aiamaja paigaldamine (juhend)
Puidu kaitsmine ilmastikuolude eest
Millist aiamaja valida?
UUED TOOTED
Kirian 300
300 x 380 cm
11 m2
1 383€
Dominica
570 x 380 cm
20.9 m2
8 015€
Brighton 44
520 x 370 cm
18.5 m2
4 377€
Luna 1
360 x 360 cm
12.6 m2
2 847€
Riverside
480 x 300 cm
14 m2
3 164€
Zambezi 1
200 x200 cm
3.9 m2
926€
Zambezi 2
200 x250 cm
4.8 m2
1 005€
Zambezi 3
250 x200 cm
4.8 m2
1 023€
Zambezi 4
250 x 250 cm
6 m2
1 116€
Zambezi 5
250 x300 cm
7.2 m2
1 221€
Zambezi 6
300 x250 cm
7.2 m2
1 211€
Zambezi 7
300 x300 cm
8.7 m2
1 320€
Tuvalu XL
300 x 500 cm
14.6 m2
2 636€
Hokkaido
250x550 cm
13.3 m2
2 284€
Lehola
252 x 604 cm
14 m2
7 850€
Caroline
390x575 cm
21.7 m2
6 099€
Torquay 44
575 x 370 cm
20.5 m2
4 749€
Ceylon
540x740 cm
71.5 m2
37 914€
SUSSEX 1
390 x 300 cm
11.1 m2
4 524€
SUSSEX 2
570 x 360 cm
19.7 m2
6 185€
Omedo 1
300 x 300 cm
8.5 m2
4 529€
Omedo 2
300 x 500 cm
8.5 m2
5 103€
Omedo 3
322 x 509 cm
15.7 m2
8 523€
Omedo 4
418 x 322 cm
12.8 m2
6 531€
Omedo 5
418 x 418 cm
16.7 m2
7 980€
Omedo 6
500 x 500 cm
17.9 m2
7 193€
LISAINFO
Ivar Põldots
5052558
6720495
ivar@aiamajad.ee
Aiamajad Lehtlad Paviljonid Suvemajad Saunad Kuurid Garaazid
OÜ OssBuilt; e-mail: info@aiamajad.ee; Tel. 6 720 495 / 5 052 558 faks 6 720 495