TOOTED
FREESPUIDUST TOOTED
Kuurid
Aiamajad 28 mm
Aiamajad 40 mm
Aiamajad 44 mm
Suvemajad 44/70 mm
Lehtalad/Paviljonid
MASSIIVPALGIST TOOTED
Palkmajad
Puitsõrestikmajad
Aiamajad
Lehtlad / grillmajad
Kuurid / autode varjualused
Muud tooted
LEIA SOBIV MAJA
Viilkatusega aiamajad
Lamekatusega aiamajad
Terrassiga aiamajad
Ühe ruumiga aiamajad
Mitme ruumiga aiamajad
Seina paksus (mm)
Esiseina pikkus (m)  - 
Külgseina pikkus (m)  - 
Pindala (m2)  - 
Hind  - 
Sorteeri
ENIMOSTETUD AIAMAJAD
Ethel 4E
390x300 cm
11.4 m2
1 619€
Aiamaja Capri 28
300x300+130 cm
8.7 m2
1 751€
1 649€
Sumatra 2
400x250 cm
7.2 m2
1 420€
Suvemaja Tahiti 44
390x540 cm
22.9 m2
4 905€
Suvemaja Elba 44
420x540+140 cm
21.8 m2
5 099€
Suvemaja Kärri
749x662 cm
30.9 m2
7 177€
MEIST
Tutvustus
Aiamaja paigaldus
Tehtud tööd
Kontakt

Kuni 20 m2 ehitusaluse pindalaga väikeehitise püstitamine

Täida nõuetekohane sooviavaldus ja teata kohalikule omavalitsusele

Detailplaneeringu kohustusega aladel peab ehitise omanik kuni 20 m2 ehitisealuse pinnaga väikeehitise püstitamise kavatsusest teavitama kohalikku omavalitsust. Selleks esita vormikohane taotlus ehitise püstitamiseks ja lisa ehitise asukoha kirjeldus krundil. Esitatud paberid vaatab omavalitsus koos päästeametiga üle 10 päeva jooksul.

Detailplaneeringu kohustuseta aladel teatist esitama ei pea. Kehtestatud detailplaneeringute kohta saad informatsiooni kohalikust omavalitsusest või detailplaneeringute registrist.

Oota vastust ja püstita

Kui kohalik omavalitsus ei esita väikeehitise püstitamisele täiendavaid tuleohutusnõudeid või krundi ja ümbruse varasemast hoonestusest tulenevaid nõudeid või ei nõua ehitise omanikult lisaandmeid, võib ehitise omanik alustada väikeehitise püstitamist.

Anna teada ehitise valmimisest

Pärast seda, kui ehitis on valminud, esitab ehitise omanik ehitise teatise viie tööpäeva jooksul väikeehitise püstitamise päevast arvates. Ehitise teatises esitatakse andmed ehitise omaniku ja ehitise asukoha kohta ning ehitise olulised tehnilised andmed. Teavitamine on nõutav detailplaneeringu koostamise kohustusega piirkondades.

 

20–60 m2 ehitusaluse pindalaga väikeehitise ehitamine ja kasutamine

  • 20–60 m² ehitusaluse pindalaga väikeehitise ehitamiseks on vajalik kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek*.
  • Väikeehitise ehitamiseks võib kohalik omavalitsus põhjendatud juhtudel nõuda ehitusprojekti koostamist.
  • Ehitusprojekt on nõutav, kui väikeehitisele taotletakse kasutusluba.
  • Kasutusluba on kohustuslik, kui väikeehitist kasutatakse elamiseks.

 

Väikeehitise püstitamist piirab:

  • ehituskeeluvöönd (reeglina 5 m krundi piiridest sissepoole; ehituskeeluvööndisse on võimalik ehitada naabri kirjaliku nõusolekuga);
  • krundi suurim lubatud hoonete arv;
  • krundi suurim lubatud täisehituse pindala;
  • suurim lubatud kõrgus 5 m.

Väikeehitise ehitamisel detailplaneeringu kohustusega alale on ehitise omanik kohustatud (v.a kasutusloa taotlemisel) viie tööpäeva jooksul väikeehitise püstitamise päevast arvates esitama vallavalitsusele vormikohase teatise püstitatud ehitise kohta.

Kirjaliku nõusoleku taotluse, ehitusloa taotluse, kasutusloa taotluse ja teatise vormid leiad internetist ehitisregistri kodulehelt või kohalikust omavalitsusest.

* Kirjaliku nõusoleku taotluse läbivaatamiseks tuleb tasuda riigilõiv.


OTSETEED
Lemmikud (
0
)
Tühjenda
Enimostetud aiamajad
Soodushinnaga aiamajad
Uued tooted
GALERII - massiivpalgist tooted
KASULIK TEADA
Garantii
Ehitusloa taotlemine
Aiamaja vundament
Aiamaja paigaldamine (juhend)
Puidu kaitsmine ilmastikuolude eest
Millist aiamaja valida?
UUED TOOTED
1010 CH
300x300 cm
8.3 m2
1 470€
1 290€
88 CH
240x240 cm
5.5 m2
1 146€
999€
Laste mängumaja My House
180 x 180 cm
0 m2
354€
Laste mängumaja Mia
180 x 240 cm
4 m2
648€
Jete
380x380 cm
13.8 m2
2 390€
1 990€
Caprera Deluxe
360x360 + 130 cm
12.3 m2
3 057€
Norseman 810C
300x240 cm
7.2 m2
1 055€
975€
Ethel B3S
cm
8.7 m2
1 252€
1 099€
Ethel E4S
cm
10.4 m2
1 443€
1 290€
Tuvalu1
175x360 cm
6 m2
1 380€
Tuvalu 2
300x400 cm
11.6 m2
1 677€
Sumatra 4
250x552 cm
7.2 m2
1 847€
1212G
360x360 cm
13 m2
2 090€
1 950€
1017C
510x300 cm
15.3 m2
2 560€
2 349€
Aruba3
300x700 cm
26.9 m2
4 641€
LISAINFO
Ivar Põldots
5052558
6720495
ivar@aiamajad.ee
Aiamajad Lehtlad Paviljonid Suvemajad Saunad Kuurid Garaazid
OÜ OssBuilt; e-mail: info@aiamajad.ee; Tel. 6 720 495 / 5 052 558 faks 6 720 495